Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
[x] zamknij
zamknij i nie pokazuj tego komunikatu ponownie [x]

Komfort pracy małego przedsiębiorcy

LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH

  Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł , co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotyczy to transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (zarówno krajowymi jak i zagranicznymi). Sprawdzając czy został przekroczony próg 15 000 zł, należy wziąć pod uwagę kwotę brutto.KWOTA GRANICZNA PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

  

Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł , co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotyczy to transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (zarówno krajowymi jak i zagranicznymi). Sprawdzając czy został przekroczony próg 15 000 zł, należy wziąć pod uwagę kwotę brutto.

 Limit płatności gotówką 15.000 zł

Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności określa że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Jeżeli przedsiębiorca rozlicza transakcje w walutach obcych to przeliczyć je należy na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zatem spełnić trzeba łącznie wskazane wyżej dwa warunki, aby powstał obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności poprzez rachunek bankowy.

 Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem!

Od 2017 roku następuje zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym wprowadzająca negatywne konsekwencje niedostosowania się do zmienionych zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy pomimo obostrzeń dokonają zakupu na kwotę wyższą niż 15 tys. zł i opłacą go gotówką nie będą mogli uznać tego zakupu za koszt uzyskania przychodu.

 

Art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

 

Sankcje zatem są poważne i przedsiębiorca nie stosując się do przepisów może wiele stracić. Przepis bowiem nakazuje wyksięgować z kosztów nie tylko te transakcje powyżej 15 000 zł opłacone w całości gotówką ale również te których kwota główna opiewa na 15 000 zł a co do których zapłata nastąpiła w części gotówką a w części przelewem. W takiej sytuacji zatem i tak przedsiębiorca nie ma prawa zaliczenia jako koszt kwoty opłaconej gotówką.

 

Należy również zwrócić uwagę na RATY oraz ZALICZKI !

 W przypadku rat jeżeli  wartość brutto całego zamówienia przekracza kwotę 15 000 zł, to wszystkich wpłat nalezy dokonywać za pośrednictwem rachunku płatniczego. Podobbnie w przypadku zaliczek. W momencie, gdy wartość zamówienia przekroczy limit transakcji gotówkowej, to zaliczka również musi byc zapłacona za pośrednictwem rachunku platniczego.

 Przykład 1.

Przedsiębiorca zakupił w hurtowni materiał za kwotę 25.000 zł. Zapłatę uiścił w taki sposób że:

  • 10.000 zł opłacił gotówką
  • 15.000 zł dopłacił przelewem.

Czy transakcja podlega pod limit płatności gotówką 15.000 zł?

Tak. Wartość ogólna transakcji przekroczyła 15.000 zł w związku z czym część opłacona gotówką a więc 10.000 zł przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Przykład 2.

W lutym 2017 został zakupiony na fakturę samochód o wartości  15 100 zł i płatność została dokonana gotówką również w lutym.

W lutym wprowadzamy pojazd do ewidencji środków trwałych, jednakże odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu, ponieważ płatność została dokonana gotówką.

  ZAKUP SAMOCHODU W KOMISIE

  Planując kupno auta  w komisie krajowym lub zagranicznym a płatność przelewem może być trudna do zrealizowania  to należy się zastanowić czy nie dokonać zakupu na siebie jako osobę prywatną za pomocą umowy kupna - sprzedaży/ faktury VAT marży. ( w tym wypadku limit płatności gotówkowych nie funkcjonuje). Zakupiony samochód można później wprowadzić na stan firmy za pomocą oświadczenia  bez negatywnych konsekwencji podatkowych.

  

Powyższe zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 r.