Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
[x] zamknij
zamknij i nie pokazuj tego komunikatu ponownie [x]

Komfort pracy małego przedsiębiorcy

Obowiązkowy split payment - Mechanizm Podzielonej Płatności

Obligatoryjny split payment ( MPP – Mechanizm Podzielonej Płatności ).

Od 1 lipca 2018 istnieje w Polsce dobrowolny mechanizm podzielonej płatności.

Od 1 listopada 2019 roku ustawodawca wprowadza obligatoryjny split payment w odniesieniu do obszarów:

stal,

złom,

sprzęt elektroniczny ( części elektroniczne, komputery stacjonarne, przenośne, konsole, telefony, …)

złoto,

metale nieżelazne,

paliwa ( również węgiel i produkty węglowe ),

tworzywa sztuczne,

części i akcesoria do pojazdów silnikowych,

usługi budowlane.Część z powyższych elementów do 31 października 2019 była objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia.  Z 1 listopada 2019 mechanizm odwrotnego obciążenia przestaje obowiązywać.

Wszystkie towary i usługi ( 150 pozycji opatrzonych kodem PKWiU do sprawdzenia ) objęte obowiązkowym MPP ( mechanizmem podzielonej płatności ) są wymienione w nowym załączniku do ustawy vat, załączniku nr 15

Począwszy od 1 listopada 2019 podatnicy z subkonta vat będa mogli ( oprócz dotychczasowych płatnosci za faktury ) dokonywać płatności z tytułu podatkow i zus.

1) Kogo dotyczy obowiązkowe MPP.

Do stosowania obligatoryjnego MPP zobowiązani są krajowi podatnicy vat czynni i podatnicy vat zwolnieni; czyli bardziej potocznie : przedsiębiorcy sprzedający jak i przedsiębiorcy kupujący ( osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki ); kiedy transakcja dotyczy jednej z usług/towarów wymienionych w załączniku nr15 i kiedy transakcja z tego załącznika jest ujęta na fakturze na kwotę brutto 15 000 zł lub więcej.

2) Obowiązki dostawcy:

a) dokonanie odpowiednich oznaczeń na fakturze,

b) przyjęcie płatności w ramach MPP.

Ad 2a)
Podatnik dokonujący dostawy towarów lub usług z załącznika nr 15 zobowiązany jest w wystawianych fakturach do zamieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” kiedy wartość ogółem należności z tej faktury jest równa lub przekracza 15000 zł ( czyli kwota brutto faktury ).
Oznacza to, że nawet jeśli faktura zawiera tylko jedną pozycję z załącznika nr 15 ( np. telefon za 300 zł brutto) i inne usługi/towary na łączną kwotę równą lub większą 15000 zł to  faktura musi mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” .

Ad 2b)
Na fakturze musi być wskazany rachunek bankowy dla którego bank ma możliwość utworzenia ( lub już stworzył ) subkonto vat. Czyli sprzedający nie może do rozliczenia transakcji użyć konta oszczędnościowo-rozliczeniowego zamiast rozliczeniowego związanego z prowadzoną działalnością.
Czyli musi być rachunek bankowy bieżący, rozliczeniowy, wskazany na „białej liście”.

3) Obowiązki  nabywcy:
a) sprawdzić czy kwota brutto faktury jest równa lub większa od 15000 zł,
b) zweryfikować czy przedmiot transakcji jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o vat,
c) dokonać płatności z banku Mechanizmem Podzielonej Płatności, jeśli powyższe dwa kryteria są spełnione, tzn dokonać płatności mpp nawet jeśli na fakturze sprzedawca nie dopełnił swojego obowiązku i nie zamieścił oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” a towar lub usługa mieści się w załączniku nr 15. i faktura jest równa, większa 15000 zł brutto.

4) Sankcje po stronie dostawcy
W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez klauzuli „mechanizm podzielonej płatności”
organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty vat przypadającej na dostawę towarów/usług z załącznika nr 15.  Wyłączeni z tego są Przedsiębiorcy – osoby fizyczne. Odpowiadają oni bowiem na podstawie kodeksu karno skarbowego za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, w postępowaniu mandatowym lub przez karę grzywny.
Wyłączenie od zastosowania dodatkowego zobowiązania lub kar może też nastąpić przez wystawienie faktury korygującej przez sprzedającego lub  przez zapłatę przez nabywcę mechanizmem podzielonej płatności ( pomimo braku adnotacji MPP ).
5) Sankcje po stronie nabywcy
W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności zwykłym przelewem a nie Mechanizmem podzielonej płatności  organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty vat przypadającej na dostawę towarów/usług z załącznika nr 15.  Wyłączeni z tego są Przedsiębiorcy – osoby fizyczne. Odpowiadają oni bowiem na podstawie kodeksu karno skarbowego za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, w postępowaniu mandatowym lub przez karę grzywny.
W podatku dochodowym przedsiębiorcy, którzy pomimo istnienia klauzuli „MPP” nie zapłacą faktury w części lub całości przelewem z mechanizmem odwróconej płatności to nie mogą ująć jej w kosztach w takiej samej części w jakiej nie zapłacili w MPP. Jeśli zapłacili normalnym przelewem ale na fakturze dostawca nie zamieścił oznaczenia MPP to mają prawo utrzymać tą fakturę w kosztach.
6) Odpowiedzialność solidarna nabywcy
Przedsiębiorca na rzecz, którego dokonano dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 odpowiada solidarnie razem ze sprzedającym za jego zaległości podatkowe ( proporcjonalnie do faktur które otrzymał od sprzedającego) „jeśli wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać” że dostawca nie rozliczy vat z urzędem skarbowym. Nie ma żadnego limitu transakcji objętych odpowiedzialnością solidarną co oznacza, że kupując towar  z załącznika nr 15 poniżej kwoty 15000 zł nie musimy dokonywać płatności mpp ale wówczas ponosimy odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe dostawcy. Odpowiedzialność solidarną wyłącza w takiej sytuacji dokonanie płatności poprzez MPP.
Usługi wymienione w załączniku nr 15 są wyłączone z tej odpowiedzialności.

Artykuł obejmuje podstawy zagadnienia. Z tytułu obszerności tematu i braku usankcjonowanej praktyki nie zostały poruszone tematy faktur zaliczkowych, faktur dla polskich podmiotów wyrażonych w obcej walucie, klasyfikacji PKWiU, świadczeń kompleksowych.
W razie potrzeby zapraszamy do umówienia spotkania celem indywidualnych konsultacji.